Training

  • Type

  • Thema

Je onderneming barst van de experten en vakspecialisten. Je vindt dan ook dat ze meer verantwoordelijkheid moeten krijgen – én nemen – om de regels te bewaken, hun collega’s bij te sturen en te corrigeren waar nodig, maar ook om hen te coachen, te waarderen en te ondersteunen.
1 oktober 2024
Je hebt als leidinggevende of medewerker moeite met het opkomen voor jezelf. Je zou graag sterker in je schoenen staan en je stem laten gelden op het werk.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leiders die mindful zijn, een grote positieve impact hebben op het welbevinden en de resultaten van hun team. Ben jij een mindful leider?
De meeste communicatie trainingen die je momenteel op de markt vindt, vallen terug op mentale reflectie, analyse, stappenplannen, schema’s en rollenspel. Deze training hanteert een heel andere invalshoek, die van Circling.
17 oktober 2024
Het is vaak aan jou als leidinggevende of medewerker om anderen warm te maken voor iets, hen mee te krijgen in je verhaal, hen te overtuigen. Hoe je dat het beste doet? Dat leer je tijdens deze training.
Een samenwerkingscultuur waarin medewerkers én leidinggevenden feedback geven en over elkaars positieve eigenschappen en verbeterpunten durven praten. Deelnemers leren te luisteren, zichzelf en hun medewerkers in vraag te stellen en elkaar feedback te geven.
18 oktober 2024
Je bent op zoek naar tips om zowel positieve als negatieve feedback op een constructieve manier over te brengen, zodat ze gehoord wordt en effect heeft. En je wil je collega’s/medewerkers aanzetten om hetzelfde te doen.
Je wil dat medewerkers/leidinggevenden in je organisatie zich meer open opstellen voor elkaar én meer begrip opbrengen voor elkaars manier van reageren en denken.
24 oktober 2024
Je wordt geconfronteerd met reacties van collega’s die je niet begrijpt. Je wilt meer grip krijgen op je eigen emoties en reacties binnen je werkomgeving en je zoekt een aantal houvasten om de samenwerking met collega’s te verbeteren.
10 oktober 2024
Je bent een leidinggevende of medewerker die het niet altijd even gemakkelijk vindt om te onderhandelen. Maar al te vaak heb je het gevoel dat het eindresultaat van een onderhandeling onevenwichtig is.
De tips, tools en vaardigheden die deelnemers tijdens deze training krijgen aangereikt, helpen hen om om te gaan met klanten die als eisend, moeilijk, agressief of grensoverschrijdend worden ervaren. Zo wordt de klant écht koning en voelen je medewerkers zich ook comfortabel.
Deze training is geschikt voor leidinggevenden, teamleiders en iedereen die gelooft in de kracht van teamwork. Ze krijgen inzicht in groepsdynamische processen en verwerven de skills en tools om alles uit hun team te halen en te sturen naar meer verbinding en innovatieve oplossingen.
Deze training geeft leidinggevenden, managers of HR-verantwoordelijken inzicht in hun rol en taken tijdens het hele veranderingsproces: van efficiënte communicatie tot de begeleiding van medewerkers.
Binnen jouw organisatie is plaats- en tijdsonafhankelijk werken de nieuwe norm. Je medewerkers werken vaker van thuis uit, of hebben helemaal geen vaste werkplek meer. En dat brengt veel veranderingen met zich mee.
2 oktober 2024
Je bent leidinggevende en wil dat plaats- en tijdsonafhankelijk werken echt opbrengt voor jezelf en je team. Of je wil plaats- en tijdsonafhankelijk opstarten, maar weet niet of je medewerkers er klaar voor zijn of hoe hierin een eerste stap te zetten.
20 september 2024
Als HR / L&D expert wil je meer impact op de werkvloer verwezenlijken. Deze training zet in op alle mogelijkheden die je vanuit HR kan inzetten om een effectieve leercultuur te creëren.
8 oktober 2024
Als leidinggevende, manager of expert zit je vaak vergaderingen voor, maar je merkt dat deze vergaderingen niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Daar brengt deze training verandering in.
Binnen jouw organisatie worden medewerkers geconfronteerd met agressieve, moeilijke en grensoverschrijdende klanten. Daarom wil je hen ondersteunen om zichzelf te beschermen, de agressie bij de klant in te perken én zelfs te voorkomen.
Wat als je medewerkers hun stem onvoldoende laten gelden? Wat als ze de belangen van hun projecten niet genoeg verdedigen of bij de pakken blijven zitten? Wat als ze onvoldoende investeren in relaties met klanten, collega’s en stakeholders?
Nieuwe werknemers? Die wil je zo goed mogelijk begeleiden bij de start van hun nieuwe job. Geen beter manier om dat te doen dan hen een meter of peter te geven die het bedrijf door en door kent.
Dit traject geeft hen inzicht in de essentie van hun rol en taak als leidinggevende: medewerkers verbinden met de missie en waarden van je organisatie en hen coachen naar een gerichte output. Ook verwerven ze de skills en taal om dit te doen.
4 oktober 2024
Je leidt een team of bent teamlid en wil meer inzicht krijgen in hoe je een bijdrage kan leveren aan een efficiënt en verbonden team.
De training ‘time management’ leert je medewerkers om hun agenda op een gebalanceerde manier in te delen en meer grip te krijgen op de stroom aan opdrachten en informatie die binnenkomt. ‘Eigen keuzes’ en ‘aandacht’ zijn daarbij wezenlijke sleutels.
25 oktober 2024
Heb je als leidinggevende of medewerker ook vaak het gevoel dat je ten onder gaat aan de bergen werk en informatie die op je afkomen? Loopt je planning vaak in het honderd of weet je aan het einde van de dag niet meer wat je juist hebt gedaan?
De training ‘Wel-zijn via Circling’ leert je medewerkers om dieper contact te maken met hun eigen innerlijke leefwereld en die van anderen.
Trainingen Van Kelst logo

Circling

Bij Circling wakkeren we onze kracht aan als human being ipv human doing. Circling is een vernieuwende en indringende methodiek waarin we vanuit lichaamsbewustzijn een dieper contact maken met onszelf en de ander. We werken in de eerste plaats met wat ieder ervaart in het moment, onderzoeken en verdiepen onze aanwezigheid (presence), doen aan mindfulness in relatie. Het werkt erg krachtig en zeer effectief.