Interactieve keynotes & webinars

Ben jij op zoek naar een inspirerende keynote of webinar die al jullie leidinggevenden of medewerkers rond een bepaald thema prikkelt, aanzet tot zelfreflectie en praktische tips & tricks meegeeft? Een interactieve keynote die jullie neuzen in dezelfde richting zet en een gemeenschappelijke ervaring creëert waar jullie nadien nog weken over napraten en op verder werken?

Wat?

Onze trainers spreken gepassioneerd en staan in nauw contact met hun publiek. Aan de hand van videobeelden, anekdotes en verhalen brengen ze een gemeenschappelijke taal, praktische tools, en instrumenten voor zelfanalyse en reflectie. 

Onze interactieve keynotes duren 30 tot 90 minuten en je kan ze boeken voor 30 tot 500 personen. We werken bovendien rond de volgende thema’s:

Hoe gaan we vlotter om met ‘moeilijke klanten’? Hoe installeren we een duurzame, klantgerichte cultuur?

 • Een helder en toepasbaar kader: de klantendriehoek. Dit model geeft inzicht in het gedrag van klanten en hoe daarop in te spelen.
 • Praktische tips om comfortabeler en kwaliteitsvoller met klanten om te gaan, ook bij grensoverschrijdend gedrag of agressie.
 • Inzicht in de verschillende noden van klanten en hoe ze te herkennen.
 • Zicht op de eigen communicatiestijl naar de klant toe: sterktes en te ontwikkelen punten.

Hoe brengen we een feedbackcultuur in ons team of organisatie?

 • Wat is de ‘feedbackdriehoek’ en wat kan deze betekenen in jullie organisatie?
 • Welke vormen van feedback zijn er?
 • Feedback niet als tool maar als cultuur?
 • Wat is de rol van de leidinggevende in het creëren van een feedbackcultuur?
 

Hoe loodsen we onze medewerkers en teams door verandering?

 • Inzicht in de fasen van verandering en vaardigheden om medewerkers hier doorheen te leiden.
 • Praktische tips om een dynamiserende boodschap van verandering te brengen en om te gaan met de reacties daarop.
 • Zicht op eigen sterktes en zwaktes als initiator van verandering.
 • Heldere houvasten om een communicatiesessie rond verandering te leiden en te structureren, die mensen aanzet tot engagement.
 • Zicht op eigen sterktes en zwaktes als initiator van verandering.

Hoe spreken we de teamdynamiek aan? Hoe zorgen we ervoor dat 1+1=3 en niet 1,5?

 • Kennismaking met ons basismodel rond teamdynamica.
 • Hoe herken je de ontwikkelingsfasen van een team en hoe speel je daarop in als leidinggevende?
 • Wat is de rol van conflicten in een team?
 • Hoe creëer je een ‘self-fullfilling’ team?
 • Mythes en waarheden rond zelfsturende teams.

Hoe geven we duurzaam leiding op afstand?

 • Hoe kan ik medewerkers meer vertrouwen geven en loslaten in het uitvoeren van hun taken zonder dat ze minder presteren?
 • Hoe formuleer ik resultaatgerichte opdrachten, gekoppeld aan de missie en visie van de organisatie en het team?
 • Hoe volg ik op op afstand en vind ik het juiste evenwicht tussen vasthouden en loslaten?
 • Hoe organiseer ik plaats- en tijdsonafhankelijk werken verder in mijn team (communicatiekanalen, opvolgmomenten, opvolgsjablonen, telefoonpermanentie…), ook na de Corona crisis.
 • Wat zijn mijn eigen sterktes en zwaktes als leidinggevende van op afstand?