Omgaan met agressie

De confrontatie met agressieve, moeilijke en grensoverschrijdende klanten

Waarom deze opleiding?

Binnen jouw organisatie worden medewerkers soms geconfronteerd met agressieve, moeilijke of grensoverschrijdende klanten. Daarom wil je hen ondersteunen om zichzelf te beschermen, de agressie bij de klant in te perken én te voorkomen. De tips, tools en vaardigheden die deelnemers tijdens deze training krijgen aangereikt, helpen hen hierbij.

Wat levert het op?

• Halve- tot tweedaags traject voor een team, medewerkers van verschillende teams, alle medewerkers van de organisatie…
• Tussentijdse ondersteuning via mail met opdracht en app
• Optioneel: online groepsleren via digitaal leerplatform
• Optioneel: intervisiesessies/online coaching achteraf
• Mogelijkheid voor een langdurig ingebed cultuurveranderingstraject met bv. advies en begeleiding bij het opstellen van een agressieprotocol
De training is een echte doe-training. We werken rond De Klantendriehoek, een eenvoudig en herkenbaar kader dat uitgaat van 3 noden bij een agressieve klant. We bouwen De Klantendriehoek op vanuit heel concreet videomateriaal. Hierin gaan we aan de slag met de noden en vragen van de deelnemers en met concrete oefeningen. Eigen problemen, vragen en onderlinge feedback staan centraal. Het resultaat? Een hoogstpersoonlijk actieplan vol tips en verbeteringen, zodat elke deelnemer naar huis gaat met concrete voornemens tot experiment en toepassing van de inhoud van de training.

Laat je inspireren door onze blogs:

Interesse in deze training?

Vul dit contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam