De harde kant van coachend leiderschap

Je medewerkers ondersteunen, luisteren, begripvol zijn, verbinding creëren, ….. Woorden waarmee dure consultants ons de laatste 10 jaar rond de oren slaan om leidinggevenden te inspireren om de meer zachte en coachende aanpak te gebruiken. En dat is goed als tegengewicht voor het aloude en alom tegenwoordige leiderschap door macht en druk. Echter we slaan […]

Waarom motivatie tot verandering geen individuele zaak is in een leiderschapstraject?

We horen het regelmatig ‘Nu heeft X drie dagen opleiding gevolgd en we zien geen verandering in zijn leiderschap. Die opleiding werkt niet. Hij is echt niet gemotiveerd om te veranderen.’ Meestal wordt het niet succesvol zijn van een opleiding leiderschap gekoppeld aan de motivatie van het betrokken individu. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk, wel […]

Leidinggeven is geen gave, maar een keuze

Blog Van Kelst leiderschap

Trainingen ‘leiderschap’ die focussen op het geven van allerhande tips en mensen traint om medewerkers te beïnvloeden in de gewenste richting,  te verbinden met elkaar, ongewenst gedrag bij te sturen… gaan voorbij aan de essentie van leidinggeven. Mensen die leiderschap zien als een gave, gaan voorbij  aan het feit dat we als mens veranderbaar zijn […]

(Team)training corona skills?

Blog Van Kelst training corona skills

De coronamaatregelen hebben heel veel op zijn kop gezet. Het vraagt van leidinggevenden én medewerkers nieuwe skills in de samenwerking, het nemen van nieuwe verantwoordelijkheden en het zoeken naar nieuwe tools en communicatiekanalen. De voorbije 3 maanden hebben we op vraag van een aantal van onze klanten nieuwe online trajecten ontwikkeld die focussen op deze corona skills. […]

7 good habits van online training

Blog Van Kelst online training

Tijdens de voorbije 7 weken zijn we met heel wat klanten in overleg gegaan rond vervanging van onze programma’s door een online werkvorm. Graag delen we met jullie onze conclusies die we de ‘Seven Good Habits van online training’ hebben genoemd. Tijdens de voorbije 7 weken zijn we met heel wat klanten in overleg gegaan […]

Leidinggeven in het kwadraat in tijden van Corona

Blog Van Kelst leidinggeven

Leidinggeven en samenwerken op afstand, verplicht thuiswerk, coronamaatregelen, … Net zoals jij ervaren je medewerkers angst en onzekerheid, afstand t.a.v. collega’s, t.a.v. jou als leidinggevende, t.a.v. het werk. Hoe zorg je dan in godsnaam dat zij nog goed werken? Hoe zorg je dat ze gezond en gemotiveerd blijven? Wat heb jij te doen t.a.v. je […]

De paradox bij performant teamwork

Blog Van Kelst teamwork

Binnen Kheiron en Van Kelst & Co kregen we de laatste jaren veel vragen rond zelfsturende teams. Als we rond dit thema werken, hebben we het altijd over regels, normen en waarden. Is dat geen tegenstelling? Sluiten zelfsturende teams niet net regels uit? Niets is minder waar. ‘Respect voor het individu’ is niet hetzelfde als ‘iedereen doet zijn zin’ […]

Best practice: leiderschapstraject lokaal bestuur Brasschaat

Blog Van Kelst leiderschapstraject

In 2016 startten we bij de gemeente, OCMW en gemeentelijk onderwijs Brasschaat in nauw partnership met de Beleidsmanager Personeel en Organisatie, Esther de Groot, en het managementteam, een leiderschapstraject op voor alle leidinggevenden. Einddoel: het creëren van een gemeenschappelijke visie en taal rond leiderschap in de organisatie, daarnaast leidinggevenden versterken én hen helpen een cultuur van competentie, compatibiliteit, commitment en continuïteit neer te zetten. […]

Je natuurlijke reflex creëert versplintering in je team

Blog Van Kelst teamdynamica reflex

Teamdynamica in de praktijk: The ‘neutral place’ als leidinggevende. Als mens en leidinggevende hebben we onze sympathieën en antipathieën. We zijn zelf extravert en komen makkelijk overeen met medewerkers die ook extravert zijn. We hebben het wat moeilijker met diegenen die meer zwijgen of zich terugtrekken. We denken twee keer na voor we iets zeggen […]

Een medewerker klaagt tegen jou over zijn collega. Wat nu gedaan?

Blog Van Kelst klachten op werk

‘Ik wil jou dit wel zeggen, maar je mag niet zeggen dat je het van mij hebt.’ Een medewerker komt naar je toe en vertelt je iets over een andere medewerker: zijn tekort aan klantgerichtheid, stiptheid, vriendelijkheid, samenwerkingsbereidheid, kennis, ervaring, motivatie… Soms is het vaag, soms is het concreet… Dikwijls brengt de medewerker het op volgende […]