Trainingen ‘leiderschap’ die focussen op het geven van allerhande tips en mensen traint om medewerkers te beïnvloeden in de gewenste richting,  te verbinden met elkaar, ongewenst gedrag bij te sturen… gaan voorbij aan de essentie van leidinggeven.

Mensen die leiderschap zien als een gave, gaan voorbij  aan het feit dat we als mens veranderbaar zijn en in evolutie.

Leidinggeven gaat in de eerste plaats over een attitude, een houding t.a.v. mensen en t.a.v. wat er in je omgeving gebeurt.

Een houding van dienstbaarheid t.a.v. de ontwikkeling van anderen in hun mogelijkheden en expertise. Alles in het werk zetten om condities te creëren, zodat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Meedogenloos en vol mededogen de ander steunen in de weg die hij/zij te gaan heeft.

Een houding van authenticiteit. Dit is geen volledige transparantie, of ten allen tijde uitleven wat er in je gebeurt. Wel de eigen emoties en ervaringen au serieux nemen, ze doorvoelen en waar noodzakelijk t.a.v. jezelf of zinvol voor de ander hier over communiceren.

Een houding van verantwoordelijkheid nemen voor het effect van je eigen gedrag. Voorbeeld: Ik zwijg veel en realiseer mij dat dit bij sommige van mijn mensen overkomt als ‘arrogant’ of ‘afstandelijk’ waardoor ze op hun beurt afstand nemen en niet meer horen als ik iets zeg. Ik verwijt anderen niet dat zij op hun beurt afstand nemen en niet meer horen wat ik zeg. Ik corrigeer mijn handelswijze of ik bespreek het met hen zodat mijn intentie helder wordt en het negatieve effect wegvalt.

Ik kijk in de eerste plaats naar mijn invloed, naar mijn gedrag, naar mijn patronen. Voorbeeld: Als ik zie dat mensen elkaar niet verstaan, conflicten hebben, een vergadering niet goed loopt, kijk ik in eerste instantie wat mijn bijdrage is en wat ik daar aan kan doen.

Voorgaande 3 levenshoudingen kan je leren, je kan er voor kiezen.

Leidinggeven is geen kunst of gave, maar een keuze.

In onze trainingen laten we mensen de noodzaak en de effecten van deze attitude voelen. Eens deze attitude aangenomen of verkend wordt zal zij vanuit haar eigen dynamiek al leiderschapsgedrag en -skills te weeg brengen. Of toch minstens de nood om de vaardigheden te verwerven scherper doen voelen, waardoor de ‘need for change’, de motor tot verandering in gang gezet wordt.

Skill training voor leidinggevenden heeft ons inziens maar zin als zij ook werkt op het verwerven van deze attitude en zal pas effect hebben op de werkvloer als deze drie uitgangspunten verworven worden.

Share this article

Dit vind je misschien ook interessant

Waarden, verbinding en paarden

Binnen Kheiron, een zusterorganisatie van Van Kelst & Co, zetten we paarden in in functie van teamontwikkeling. Veel mensen ervaren tijdens deze sessies een gevoel van geconnecteerd

Lees meer

Maak krom wat recht is

De hermeandering van de Kleine Gete op mijn zielsproject Kasteelhoeve Wange, is volop bezig. De oude rivier werd in 1960 recht getrokken vanuit efficiëntie-denken (meer

Lees meer

Balans in leiderschap

Deze blog ontstond tijdens een SUP tocht in de Biesboschen in Nederland. Suppen, of Stand Up Paddle Boarden, is de nieuwe hype in de Watersport.

Lees meer

Eliksemstraat 26
3400 Wange (Landen)

016 82 36 96
info@vankelst.com

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontdek kosteloos onze online speedtastings

Dit voorjaar bieden we jou een unieke inkijk in ons aanbod. Via een aantal kosteloze digitale speedtastings krijg je een antwoord op al je vragen over de betrokken thema’s en kan je al even proeven van onze manier van werken.