Trainingen ‘leiderschap’ die focussen op het geven van allerhande tips en mensen traint om medewerkers te beïnvloeden in de gewenste richting,  te verbinden met elkaar, ongewenst gedrag bij te sturen… gaan voorbij aan de essentie van leidinggeven.

Mensen die leiderschap zien als een gave, gaan voorbij  aan het feit dat we als mens veranderbaar zijn en in evolutie.

Leidinggeven gaat in de eerste plaats over een attitude, een houding t.a.v. mensen en t.a.v. wat er in je omgeving gebeurt.

Een houding van dienstbaarheid t.a.v. de ontwikkeling van anderen in hun mogelijkheden en expertise. Alles in het werk zetten om condities te creëren, zodat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Meedogenloos en vol mededogen de ander steunen in de weg die hij/zij te gaan heeft.

Een houding van authenticiteit. Dit is geen volledige transparantie, of ten allen tijde uitleven wat er in je gebeurt. Wel de eigen emoties en ervaringen au serieux nemen, ze doorvoelen en waar noodzakelijk t.a.v. jezelf of zinvol voor de ander hier over communiceren.

Een houding van verantwoordelijkheid nemen voor het effect van je eigen gedrag. Voorbeeld: Ik zwijg veel en realiseer mij dat dit bij sommige van mijn mensen overkomt als ‘arrogant’ of ‘afstandelijk’ waardoor ze op hun beurt afstand nemen en niet meer horen als ik iets zeg. Ik verwijt anderen niet dat zij op hun beurt afstand nemen en niet meer horen wat ik zeg. Ik corrigeer mijn handelswijze of ik bespreek het met hen zodat mijn intentie helder wordt en het negatieve effect wegvalt.

Ik kijk in de eerste plaats naar mijn invloed, naar mijn gedrag, naar mijn patronen. Voorbeeld: Als ik zie dat mensen elkaar niet verstaan, conflicten hebben, een vergadering niet goed loopt, kijk ik in eerste instantie wat mijn bijdrage is en wat ik daar aan kan doen.

Voorgaande 3 levenshoudingen kan je leren, je kan er voor kiezen.

Leidinggeven is geen kunst of gave, maar een keuze.

In onze trainingen laten we mensen de noodzaak en de effecten van deze attitude voelen. Eens deze attitude aangenomen of verkend wordt zal zij vanuit haar eigen dynamiek al leiderschapsgedrag en -skills te weeg brengen. Of toch minstens de nood om de vaardigheden te verwerven scherper doen voelen, waardoor de ‘need for change’, de motor tot verandering in gang gezet wordt.

Skill training voor leidinggevenden heeft ons inziens maar zin als zij ook werkt op het verwerven van deze attitude en zal pas effect hebben op de werkvloer als deze drie uitgangspunten verworven worden.

Interesse in ons aanbod rond leiderschapsontwikkeling? Neem hier een kijkje of neem contact op met @Pieter Lichtert

Auteur: Philip Van Kelst

Share this article

Dit vind je misschien ook interessant

Kerst in de sauna

De koude winterdagen, het verlangen naar warmte en licht, brengen veel mensen tussen Kerst en Nieuw naar ‘De Sauna’. Mijn dochter had een verblijf van

Lees meer