Nieuwe organisatiecultuur rond grensoverschrijdend gedrag

Geen doorgedreven woke cultuur, maar respect voor de subjectieve beleving als sleutel.

Recent gingen we in een grote  operationele organisatie aan de slag rond respectvol samenwerken en grensoverschrijdend gedrag. We werkten telkens een dag met teams tot 40 mensen. Een programma i.f.v. bewustmaking, openheid en verbinding.

Meer en meer groeide het inzicht dat als we grensoverschrijdend gedrag in strikte regels probeerden vast te leggen (wat mag en wat mag niet), we terecht kwamen in een straatje zonder eind, waarbij we richting een dwingende woke cultuur gaan.

Ook al zijn er uiteraard afspraken vast te leggen rond wat kan en niet kan, we krijgen dit niet in regels of foute gedragingen gevat. Wat voor de ene als een grapje overkomt, kan voor de ander als beledigend aangevoeld worden. Wat voor de ene als een compliment voelt, voelt voor de ander als seksueel intimiderend.

Dat maakt het op het eerste zicht erg ingewikkeld om erover te praten en afspraken te maken. Echter deze ‘subjectiviteit’ maakt het ook heel eenvoudig.

Want als we accepteren dat de ervaring van grensoverschrijding subjectief is dan is dit tegelijk een belangrijke sleutel in het creëren van een cultuur waarin gesprek mogelijk is omtrent de ervaring van grensoverschrijdend gedrag.

Als we de ervaring van het individu respecteren dan is de deal dat elke individu het recht en zelfs de plicht heeft dit te delen. Het gaat dus niet in essentie over wat er gezegd of gedaan wordt door de ander, wel over hoe ik het ervaar.

En als ik trouw aan mezelf ben, dan laat ik het merken als ik iets als niet respectvol ervaar, dan communiceer ik dit, geef ik een grens aan, geef ik aan wat het effect op mij is en vraag of eis ik ander gedrag.

Dus het gaat in essentie over het respect dat ik en de ander voor mijn ervaring op te brengen hebben.

Als dit inzicht geïmplementeerd geraakt in de organisatiecultuur dan wordt respectvol samenwerken en evidentie.

Er ontstaat het besef dat alles wat ik doe anders kan ervaren worden dan ik bedoelde en dat wat ik ervaar als niet respectvol ALTIJD belangrijk is om te communiceren.

Wil je aan de slag rond respectvol samenwerken in jouw organisatie? Laat ons iets weten via pieter.lichtert@vankelst.com

Share this article

Dit vind je misschien ook interessant

Kerst in de sauna

De koude winterdagen, het verlangen naar warmte en licht, brengen veel mensen tussen Kerst en Nieuw naar ‘De Sauna’. Mijn dochter had een verblijf van

Lees meer