Binnen Kheiron, een zusterorganisatie van Van Kelst & Co, zetten we paarden in in functie van teamontwikkeling. Veel mensen ervaren tijdens deze sessies een gevoel van geconnecteerd te zijn met elkaar. De ervaring van deel uit te maken van een geheel, van op een natuurlijke, bijna intuïtieve wijze, verbonden te zijn met elkaar. Apart zijn en toch samen.

Dit heeft in de eerste plaats natuurlijk te maken met het feit dat we werken met kuddedieren. Daarnaast zijn er de teamoefeningen die we doen en de verbinding die deze oefeningen genereren. Eén van de opdrachten is om het paard mee te nemen over een vooraf bepaald parcours, zonder enig fysiek contact met het paard. Aangezien een paard een kuddedier is, zal het alleen maar meegaan als het verbinding in én met het team voelt. Een fantastische oefening die disconnectie op heldere wijze spiegelt en vandaaruit de mogelijkheid biedt om verbinding met elkaar op te zoeken. Doorheen de coaching die we bieden slaagt elk team hierin, zodat het een succeservaring wordt.

De deelnemers zijn altijd erg enthousiast en gegrepen door deze unieke ervaring van connectie en deel te zijn van een geheel. Ze hebben tijdens de oefeningen gemerkt dat het eerst worstelen is en falen en de juiste communicatie en afstemming zoeken… Maar plots is het daar: de verbinding, de wijze waarop iedereen samenwerkt, elkaar verstaat zonder woorden… Mensen zijn dan geraakt door het evidente, het natuurlijke, het spontane van deze verbinding die dan ook ongelofelijk effectief en doelgericht werkt.

De vraag die veel deelnemers zich stellen is dan ‘Hoe kunnen we deze spontaniteit, deze evidentie meenemen naar de werkvloer? Hoe kunnen we die verbinding, die paarden met elkaar voelen, genereren in ons team?’

Wij hebben als mens niet die natuurlijke ‘sixth sense’ in ons, die de paarden wel hebben. Wij hebben niet die natuurlijke energetische verbinding.

Het enige wat we mijn inziens in de plaats kunnen stellen zijn onze waarden en de richting die we hebben als team/organisatie. Het ontwikkelen van onze ‘sixth sense’ voor verbinding gaat doorheen gedeelde waarden en richting.

Als we daar werk van maken als team, als we daar – op het eerste zicht niet productieve –  tijd in steken, dan ontstaat er een gelijkaardig veld van verbinding zoals bij de paarden. Dan zijn we verbonden door een bedding van waarden die ons dragen, waardoor we gezamenlijk handelen zonder per se verbaal te communiceren. Dan zijn we in staat om zelfstandig en op het eerste zicht los van elkaar te werken en toch op elkaar afgestemd te zijn, zaken te doen die dienstbaar zijn aan wat de ander aan het doen is. Dan ondersteunen we elkaar zonder elkaar vast te houden. Dan bewegen we samen in dezelfde richting, zonder dat er per se doelen gesteld worden. Dan stemmen we op elkaar af zonder dat er woorden aan gegeven wordt. Dan stroomt en vloeit de energie tussen de teamleden. En voelt iedereen zich gedragen en verbonden.

We organiseren in samenwerking met Kheiron workshops waarin we teams via een ervaring met de paarden een waardencharter en een daaraan gekoppeld actieplan laten maken. Interesse? Vind meer informatie hier of neem contact op met @Tine Delorge Van Kelst & Co

Auteur: Philip Van Kelst

Share this article

Dit vind je misschien ook interessant

Kerst in de sauna

De koude winterdagen, het verlangen naar warmte en licht, brengen veel mensen tussen Kerst en Nieuw naar ‘De Sauna’. Mijn dochter had een verblijf van

Lees meer