Evidence based

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat onze manier van werken een significant grotere impact heeft op het leren en gedragsverandering dan klassieke trainingen.

We baseren ons daarbij op onderzoek dat experiëntieel leren en vertrekken vanuit simulatie oefeningen, de leercirkel van Kolb en doorgedreven interactief werken, hybride en blended leren, eenvoudige modellen en one-model-one-training vergeleek t.o.v. trainingen waarbij er ex-cathedra een model wordt neergezet, vaak met slides, vaak met input van vele verschillende concepten en daar op wordt geoefend. Een paar belangrijke onderzoeken ter illustratie. De eerste twee zijn meta-analyses en maken een synthese van de resultaten van verschillende onafhankelijke onderzoeken.

  • Experiential learning in entrepreneurship education: A systematic literature review Galvão, Marques, and Marques (2018) ISSN: 0040-0912 Interactie verhogen draagt bij tot de ontwikkeling van vaardigheden, attitudes en competenties die horen bij ondernemerschap (meta-analyse).

  • Blended learning in education, training, and development DC Duhaney – Performance improvement (2004) https://doi.org/10.1002/pfi.4140430810 Meta-analyse die aantoont dat blended learning de leerervaring uitbreidt en verbetert.

  • Het effect van opleiding en training op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers T van Vuuren, J Stoffers, V Lancée, Tijdschrift voor HRM (2018) https://doi.org/10.5117/THRM2018.1.VUUR: Longitudinaal onderzoek. De eenvoud van modellen hangt samen met het behalen van specifieke, voor de functie relevante kwalificaties.
 

Wil je meer weten? Contacteer ons voor meer gedetailleerde wetenschappelijke referenties.