Teamcoaching

Waarom?

Je bent leidinggevende en wil zorgen voor meer verbinding, samenwerking en begrip in je team. Je ziet medewerkers meer naast elkaar dan met elkaar praten. Je merkt dat er soms te veel conflict en polarisatie is dan nodig. Er is onbegrip over elkaars manier van communiceren en samenwerken. Of je ziet vooral teamleden die onvoldoende naar elkaar uitreiken en terugschrikken om met elkaar het gesprek aan te gaan. Kortom, je wil je team een duwtje in de rug geven en het verborgen potentieel zichtbaar maken.

Je bent op zoek naar een energievolle, no-nonsense teamcoaching die je teamleden dichter bij elkaar brengt, met een actieplan met concrete onderlinge afspraken als uitkomst.

Wat?

De kern van ons aanbod zijn vijf eendaagse formats. Elke format staat op zich en versterkt de samenwerking en verbinding in het team op zijn eigen manier. We gaan graag in gesprek welke format het beste bij jouw team past. 

1. Beschouw elkaar als klant en verbeter de samenwerking

Til de samenwerking in je team naar een hoger niveau vanuit het model van de Klantendriehoek

De Klantendriehoek is een eenvoudig en herkenbaar model rond duurzame klantencontacten. We ontwikkelen tijdens de eendaagse de gevoeligheid in het team voor elkaars noden als collega/interne klant, en bouwen concrete handvatten op om hier flexibel op in te spelen. Het model vormt daarbij een spiegel van ieders eigen sterktes en valkuilen en maakt deze bespreekbaar. Zo versterken we de communicatie en samenwerking in het team

2. Insights Discovery

Leer elkaars voorkeuren op vlak van samenwerking & communicatie kennen

Tijdens de eendaagse bouwen we een kader op om voorkeuren in communicatie en samenwerking in te schatten en bespreekbaar te maken (het Insights Discovery model). Deelnemers schatten hun eigen voorkeuren in en bespreken deze met elkaar. We kijken ook naar de voorkeuren in het team als geheel en het effect hiervan op de teamdynamiek. We reiken tools aan vanuit Insights Discovery om beter samen te werken (bv. beslissingen nemen, feedback geven en ontvangen, flow creëren…), passen ze met het team in de eendaagse zelf toe en maken er teamafspraken over.

3. De feedbackdriehoek

Geef elkaar verbindende feedback en werk aan een feedbackcultuur​

Uitgangspunt voor de eendaagse: feedback geven is een ‘best practice’ in een vlotte, voedende samenwerking. Tijdens de eendaagse bouwen we tools op om feedback te geven en ontvangen (zowel bijsturende als opbouwende) én proberen deze uit. We reiken een kader aan (Kernkwadranten) om elkaars sterktes en valkuilen in de samenwerking bespreekbaar te maken. We maken ook teamafspraken om een feedbackcultuur in het team te voeden.

4. Eenheid door verscheidenheid

Via groepsdynamische en laagdrempelige outdoor oefeningen leren deelnemers elkaar en de teamdynamiek beter kennen. We bouwen een kader op om die dynamiek bespreekbaar te maken en hier afspraken over te maken. Afhankelijk van de nood van het team passen we de oefeningen aan: meer fun en beweging tov meer analyse / onderlinge feedback.

5. Equine Assited Learning

Paarden als spiegel van de teamdynamiek (in samenwerking met Kheiron)

Via aantal individuele en teamopdrachten gaan deelnemers in contact met de paarden en proberen ze zaken uit bv. toenadering zoeken, het paard leiden, het paard meenemen. Dit zijn allen oefeningen op de grond, we rijden geen paard. Vanuit de indringende spiegeling van de paarden en de nabespreking ontstaat een nieuw bewustzijn over de eigen communicatie-, leiderschaps- en samenwerkingspatronen. Vanuit de opdrachten en oefeningen bouwen we een aantal op paarden geïnspireerde samenwerkingsmetaforen en kaders op. Het team krijgt via extra oefeningen de mogelijkheden tot het stellen van nieuw gedrag, zodat ze een ervaring meekrijgen waarin ze hun beperkende samenwerkpatronen hebben doorbroken.

Methodieken & mogelijkheden

Interesse in dit coachingstraject?

Vul dit contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam