Circling

Circling verandert het dagdagelijks aanwezig zijn bij onszelf én anderen fundamenteel. Circling is mindfulness – in – relatie waarbij we het hier en nu en wat daarin aanwezig is aanspreken en verdiepen. We geven geen theorie, we doen vanaf de start aan Circling. We begeleiden de groep vanuit de 5 Circling principes en nodigen deelnemers uit om deze te hanteren in de training i.f.v. het thema waarrond we werken. We beschikken over een aantal trainers die specifiek gecertificeerd zijn in deze methodiek: Pieter Lichtert, Ellen Waenink en Deborah Scherz.

De training ‘Wel-zijn via Circling’ leert je medewerkers om dieper contact te maken met hun eigen innerlijke leefwereld en die van anderen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leiders die mindful zijn, een grote positieve impact hebben op het welbevinden en de resultaten van hun team. Ben jij een mindful leider?
De meeste communicatie trainingen die je momenteel op de markt vindt, vallen terug op mentale reflectie, analyse, stappenplannen, schema’s en rollenspel. Deze training hanteert een heel andere invalshoek, die van Circling.