Dit zijn wij

Vakmannen en -vrouwen die verbonden zijn door een gezamenlijke missie. Authenticiteit, durf, passie en focus zijn ons handelsmerk.

Van Kelst team Philip van Kelst coach trainer bedrijfsleider

Philip Van Kelst

Coach-trainer/bedrijfsleider

Mijn studies als psycholoog, de inspiratie die ik vond bij mijn mentoren en een diversiteit aan werkervaringen zijn mijn basis. Ik geloof dat individuen en groepen een groot potentieel hebben dat niet tot ontwikkeling komt omwille van zowel persoonlijke als systemische blokkades. Mijn streven is een gedeelte van dit potentieel vrij te maken. Intensiteit, contact, engagement en scherpte zijn daarbij mijn handelsmerk. De drive haal ik uit mijn natuurlijke passie voor dit werk, het engagement van mijn collega’s, het vertrouwen van onze klanten en de gunstige veranderingsprocessen die ik mag meemaken. Het berijden en trainen van onze paarden en de rust die ik vind in de kudde, brengt mij in evenwicht. De verbinding met mijn partner en onze 2 dochters houdt mij in contact met de essentie.
Van Kelst team Pieter Lichtert coach trainer partner

Pieter Lichtert

Coach-trainer/partner

Bij Van Kelst & Co kan ik mijn enthousiasme en energie voor groei en (zelf)ontwikkeling volop uitleven. Ik hou ervan om impact te hebben en echte verandering bij mensen en organisaties te bewerkstelligen. Hier vind ik de ondersteuning, kennis en wederzijdse betrokkenheid om dit waar te maken. Ik bouw dan ook als partner met veel ‘goesting’ Van Kelst & Co mee uit. Mijn bagage zijn mijn licentiaat Pedagogiek aan de VUB, een intense management opleiding aan de Vlerick school, een boeiende sales & marketing ervaring binnen een grote multinational, mijn opleiding tot gecertificeerd coach en een aantal internationale stages. De energie die mijn job als coach-trainer mij geeft, blijft stromen door het beoefenen van yoga, het werken in en met de natuur en het samen zijn met mijn gezin en familie.
Van Kelst team Inge Massin financieel administratief manager

Inge Massin

Fin. & admin. manager

Met mijn opleiding als zakelijk vertaler-tolk en na bijna 9 jaar werkervaring als administratief coördinator binnen een multinational was het ‘time for a change’… Ik had nooit verwacht dat een kleiner bedrijf mij zoveel uitdagingen zou geven. Het dynamische Van Kelst en Co is een beleving waar je intens, in interactie met de materie bezig bent. Als financieel, administratief en logistiek manager krijg ik binnen het gepassioneerde Van Kelst & Co team ruimte en begeleiding om mezelf verder te ontwikkelen.
Van Kelst team Tine Delorge coach trainer

Tine Delorge

Coach-trainer/partner

Mijn diploma handelsingenieur bracht me bijna als vanzelfsprekend bij de bankensector. Ik werd relatiebeheerder voor ondernemers en zelfs vennoot en toch ontbrak er iets. Een opleiding tot professionele coach bracht me een nieuwe passie met een domino-effect tot gevolg. Ik werd systemisch coach, Insights Discovery geaccrediteerd trainer en leef nu volgens mijn eigen missie: Mezelf en anderen motiveren om verantwoordelijkheid op te nemen voor persoonlijke ontwikkeling door op een creatieve en authentieke manier de confrontatie aan te gaan. Inspiratie opdoen en doorgeven om met veel enthousiasme actie te ondernemen en zo bepaalde doelen te bereiken. De uitdaging aangaan! Via Van Kelst & Co kan ik deze missie nog meer in de praktijk brengen. Geen zweverigheid maar concrete en heldere acties om mensen en daardoor ook organisaties te laten groeien. Een plaats waar de energiestromen mogen vloeien, waar groei gestimuleerd wordt en waar connecties echt zijn.
Van Kelst team Nele Ceelen coach trainer

Nele Ceelen

Coach-trainer

Werken met mensen, hen inspireren en verbinden op een respectvolle manier, met veel ruimte om te ervaren is wat ik het liefste doe. Als dit proces wordt ingebed in begrijpbare modellen en geruggesteund wordt door de praktijk leidt dit tot een duurzame verandering. Van Kelst & Co ademt dit concept helemaal uit en daar hebben we elkaar in gevonden. Mijn vroegere ervaring als manager Learning & Development in de IT sector heeft mij ervan overtuigd dat menselijk kapitaal de grootste troef is van elke organisatie die duurzaam wil groeien. Onderdeel kunnen uitmaken van dit groeiproces geeft mij elke dag opnieuw voldoening en goesting om dit werk te doen. Lezen, leren, een training volgen en me af en toe terugtrekken in een yogaweek laadt mijn batterijen op.
Van Kelst team Alexandre Pavy coach trainer

Alexandre Pavy

Coach-trainer

‘If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.’ (Anthony Robbins) Diplômé en Marketing, je travaille comme Consultant en Communication d’Entreprise depuis 1995 où je suis chaque jour témoin des challenges auxquels font face les entreprises et des ressources créatives nécessaires pour avancer. Passionné par la Communication et le Développement Personnel, formé à la PNL, la Sophrologie, le MBTI, j’entame également un parcours de Coach et Formateur, ainsi que d’Enseignant depuis 2002 à la European Communication School de Bruxelles. Collaborer avec Van Kelst & Co depuis 2011, au sein d’une équipe motivée et impliquée dont je partage hautement la culture d’entreprise et les valeurs humanistes, me permet de participer à des projets innovants pour des administrations et sociétés désireuses d’évoluer efficacement et durablement.
Van Kelst team Annemie Renson coach trainer

Annemie Renson

Coach-trainer

Na mijn opleiding Handelsingenieur aan de KUL, was ik 20 jaar actief in PR-, Sales & Marketing-, Consultancy- en Management-functies. Doorheen al deze ervaringen werd me duidelijk dat ik niet zozeer geboeid was door de producten of de bedrijven die ik vertegenwoordigde maar door ‘de mensen’, waarmee ik in contact kwam. Communicatie en interactie tussen mensen bleek de rode draad in mijn carrière en mijn grote passie. Ik volgde verschillende opleidingen in persoonlijke ontwikkeling en coaching en schreef als co-auteur mee aan het boek ‘Positieve Impact’. Het werd mijn missie mensen te begeleiden tot een beter begrip van zichzelf en van hun omgang met anderen, om van daaruit te groeien naar hun meest oprechte, waardevolle en succesvolle zelf. Als coach-trainer bij Van Kelst & co vind ik de optimale voedingsbodem om deze missie verder te realiseren. De professionaliteit, de scherpte en de focus, die Van Kelst & co aan de dag legt, tezamen met het streven naar authenticiteit en verbinding spreken me erg aan: de ideale context om mijn eigen potentieel en dat van anderen verder te ontwikkelen.
Van Kelst team Michel Clerinx coach trainer

Michel Clerinx

Coach-trainer

De ontwikkeling van mens en/in organisatie; daar draait mijn loopbaan om. In dik 20 jaar voerde ik het personeelsbeleid in een KMO, verleende ik leer-advies aan industriële bedrijven, gaf ik mee vorm aan het human resources beleid in de publieke sector en leidde ik organisaties waarin leren en ontwikkelen centraal staat. Waar leven is, is verandering; en verwondering. Dit maakt het voor mij boeiend om organisaties, teams, leidinggevenden en medewerkers te begeleiden, te trainen, te coachen. Mijn bouwstenen daarbij zijn: vrijheid, veerkracht, verantwoordelijkheid en verbinding. Van Kelst & Co is hierbij een erg inspirerende, gevarieerde omgeving, met passie voor ‘warm vakmanschap’: stevige bagage en eenvoudige toepassing – zakelijke afspraken en menselijk aanwezig zijn. In die energie kan ik met mens en organisatie op pad.
Van Kelst team Karin Vanneste coach trainer

Karin Vanneste

Coach-trainer

Na een tiental jaar actief geweest te zijn in verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven begon mijn initiële passie als coach-trainer weer te kriebelen. Klinisch psycholoog, opgeleid in het leiden van groepen én ervaring in het bedrijfsleven; dat leken mij goede uitgangspunten. In 1998 heb ik de stap gezet en sedert 2000 ben ik aan de slag bij Van Kelst en co. Ik gaf sindsdien heel wat opleidingen en coachte individuen in diverse aspecten van communicatie en samenwerking. De laatste jaren werk ik vooral in procesbegeleidingen en maattrajecten rond ‘leidinggeven’ in al zijn aspecten. Als coach-trainer biedt Van Kelst & Co mij een aangename en stimulerende werkomgeving. De open communicatie, de intense opvolging en de feedback nodigen erg uit om steeds opnieuw te streven naar de best mogelijke kwaliteit.
Team Helen Michel coach trainer

Helen Michel

Coach-trainer

Duurzame veranderingen teweeg brengen, een ervaringsgerichte en concrete aanpak gebruiken, persoonlijk leiderschap (laten) opnemen en een fijne samenwerking uitbouwen met interne en externe klanten zijn de redenen waarom ik me bij Van Kelst & Co als een vis in het water voel. Ik noem mezelf graag een dynamische trainer en coach die bedreven is in het in gang zetten van processen, zowel bij individuen als in groepen. Ik put daarvoor uit de bronnen van Inspirerend Coachen en ben gecertifieerd voor de persoonlijkheidsmodellen Insights Discovery en Enneagram in organisatiecontext. Mijn vijftien jaar ervaring als ondernemer draagt bij tot mijn nuchtere kordaatheid.

Katrien T’Jonck

Coach-trainer

Mensen ondersteunen zodat ze een steentje kunnen verleggen in hun leven en in onze wereld, dat is de essentie waarom ik mijn job met passie en enthousiasme doe. Wat me aanspreekt bij Van Kelst & Co is de combinatie van ervaringsgericht werken en het bieden van een veilige bedding. Dat zijn voor mij als Gestalttherapeute essentiële elementen om gewaarzijn en besef te creëren bij de andere en bij de groep, waardoor mensen in staat zijn om te leren en te groeien. Dat diepgang via eenvoud kan bereikt worden en het walk-your-talk principe zijn overtuigingen die we samen delen. Daarnaast vind ik het fijn om met een organisatie in zee te gaan die stevig in zijn schoenen staat en waar ik mijn jaren ervaring in de bedrijfswereld en als trainer kan inzetten.
Van Kelst team Koen Janssen coach trainer

Koen Janssen

Coach-trainer

Het belang van verbinding, bewustzijn en bewustwording, (openstaan voor) authentieke persoonlijke groei en ontwikkeling is mij de afgelopen jaren in mijn persoonlijke en professionele leven alleen maar duidelijker geworden en vraagt een uitdagende, niet altijd makkelijke, maar zeer interessante en inspirerende leer- en levenshouding. Mijn professionele carrière startte ik als handelsingenieur in de IT sector. Om andere talenten en behoeften aan te boren trok ik vervolgens naar de theatersector, waarin ik actief ben als theateracteur, docent en regisseur. Een rijke combinatie en ervaring uit verschillende werelden die ik graag samenbreng en combineer in mijn vak als coach-trainer binnen Van Kelst & Co. Mensen meenemen in een verhaal, enthousiasmeren en motiveren, de groepsdynamieken die ontstaan in projecten, verbinding maken tussen mensen als facilitator en coach en zo mezelf en anderen bewust maken, nieuwe inzichten helpen ontstaan en samen met mensen zoeken waar hun kracht ligt. I love it.