Leidinggeven en samenwerken op afstand, verplicht thuiswerk, coronamaatregelen, … Net zoals jij ervaren je medewerkers angst en onzekerheid, afstand t.a.v. collega’s, t.a.v. jou als leidinggevende, t.a.v. het werk. Hoe zorg je dan in godsnaam dat zij nog goed werken? Hoe zorg je dat ze gezond en gemotiveerd blijven? Wat heb jij te doen t.a.v. je medewerkers? Hoe kan je dienend zijn t.a.v. je medewerkers in deze crisis? Drie wezenlijke zaken:

Sturing en richting

Het is zoals een schip in een storm, de bemanning heeft dan meer dan ooit sturing nodig. Wat er nu moet gebeuren om door deze storm te geraken? Een aantal mensen verwacht korte termijn opdrachten. Directief en duidelijk in de taken die er nu uit te voeren zijn. Eventueel stel je die lijst samen op met je team, maar een to do-lijst moet er zijn.

Wie doet wat? Tegen wanneer? Hoeveel tijd mag dat kosten? Een helder outputgericht kader dat actie en energie creëert.

Aan de andere kant is er ook  richting nodig: wat is er ‘voorbij de storm? Waarom deze opdrachten? Wat is het perspectief? Waar gaan we naartoe? Wat willen we uiteindelijk bereiken? In welke richting gaan we? Dit creëert zingeving.

To do: Maak eventueel in overleg een lijst van de korte termijn opdrachten die je aan ieder kan geven. Verdeel, check het eigenaarschap, zorg dat iedereen gefocust blijft.
Sta zelf stil bij de langer termijn doelen. Bespreek deze met het team en vraag hun reactie/aanvullingen en uiteindelijk engagement.

Coaching en ondersteuning

Mensen hebben naast directiviteit ook coaching en ondersteuning nodig. Ook nu meer dan ooit. Aandacht voor de angst en de onzekerheid, voor hen als mens, voor de moeilijke combinatie privé/werk. En zoals altijd hebben mensen ook ondersteuning nodig bij de uitvoering van hun taken. Appreciatie, samen een probleem oplossen, kennis toevoegen, kennis delen met elkaar, …

Als er tot nu geen vaste momenten in je agenda waren voor 1-1 gesprekken met je mensen, dan wordt het nu hoogstnoodzakelijk om die gewoonte te veranderen. Als je het al afspraken hebt in je agenda, verdubbel dan nu de duur of de frequentie van deze gesprekken.

To do: Zet vanaf nu voor ieder teamlid een afspraak om de week/2 weken/maand.
Begin elk gesprek met de vraag: Hoe gaat het? Neem ruim de tijd voor het antwoord
Bekijk samen het takenpakket en overloop. Benoem successen en ondersteun waar nodig.

Verbinding en begrip

Mensen hebben nood aan verbinding en begrip. Ook nu meer dan ooit.

Samen er door heen. Dat is wat maakt dat mensen door moeilijke tijden heen gaan. Dat zien we ook nu in het centrum van de coronacrisis: in de ziekenhuizen, de woonzorgcentra, …

Als je geen teammeetings had tot nu toe, is het dringend tijd om die online te organiseren. Zoom of Teams zijn daarvoor de ideale tool.
Als je al teammeetings organiseerde, kijk dan kritisch naar hoe deze lopen en wat er op de agenda staat. Monologen en informatievergaderingen werken niet verbindend. Kennis delen, elkaar ondersteunen, samen een probleem oplossen, doen dat wel.

Begin steeds met een rondje: Hoe stap je er inHoe gaat het? Geef eventueel in alle openheid zelf eerst het antwoord op deze vraag. Zo breek je het ijs en zet je de sfeer.  Bied mensen de kans om te delen, ook het persoonlijke. Zet daar tijd op.
Zet successen en kennisdeling op de agenda. Maak buddy’s  voor bepaalde projecten of problemen. Zorg dat mensen niet alleen moeten werken en dat ze zich verbonden voelen met elkaar.

To do: plan teamvergaderingen in en volg de bovenstaande tips.

Bovenstaande drie punten zijn essentiële elementen van leidinggeven en zijn dingen die je altijd zou moeten doen als leidinggevende. Deze tijd brengt ons terug naar de eenvoud en de essentie, ook rond leidinggeven. Het zet de zaken scherp. Leidinggeven op afstand is dubbel zo hard inzetten op de essentie van leidinggeven. Leidinggeven in het kwadraat. De coronacrisis test je leiderschap en als je goed kijkt, toont het je waar je goed en nog niet goed bezig bent. Ik hoop dat deze blog daarbij helpt.

Je verder verdiepen in hoe je dienend kan zijn ten aanzien van je medewerkers, ook bij leidinggeven van op een afstand? Neem contact op met Tine.Delorge@vankelst.com of schrijf je in voor ons open aanbod Resultaatgericht & Coachend Leidinggeven.

Share this article

Dit vind je misschien ook interessant

Kerst in de sauna

De koude winterdagen, het verlangen naar warmte en licht, brengen veel mensen tussen Kerst en Nieuw naar ‘De Sauna’. Mijn dochter had een verblijf van

Lees meer